Ուսումնական կենտրոնի համար պահանջվում ' մինչև 50տ. իտալերենի մասնագետ: Աշխատավարձը' 1 դասաժամը' 1000 դրամ: