Խմբագրության համար պահաջվում է մինչև 45տ. Փորձառու լրագրող /հարցազրույցներ անցկացնելու համար/: Գրաֆիկը' Ազատ: Աշխատավարձը' Յուրաք. Հարցազրույցից 5000-7000 դրամ: