Պահանջվում է մինչև 35տ. կադրերի մասնագետ /իգ./: Գրաֆիկը՝ 10:00-18:00, կիրակի հանգիստ, աշխատավարձը՝ 100.000 դրամ: