Նորաբաց ռեստորանի համար պահանջվում է 25-35տ. բարետես, մենեջերի փորձով , լեզուների որոշակի իմացությամբ հյուրընկալ-մենեջեր /իգ./: Գրաֆիկը' 10:00-24:00, աշխատավարձը' մոտ 5000 դրամ+2 անգամյա սնունդ: Ցանկալի է դիմեն Դավիթաշեն և հարակից տարածքների բնակիչներ: