Պանդոկի համար պահանջվում են 21-35տ. Անգլերեն, ռուսերենի իմացությամբ գիշերային ադմինիստրատորներ /իգ. , ար. /: Գրաֆիկը' 19:00-09:00 /գիշեր/, օրը մեջ, աշխատավարձը' 3000 + տոկոս: