Ակումբի հմար պահանջվում է 45-55տ. կոկիկ շվեյցար /դռնապան: Գրաֆիկը' 21:00-06:00 /գիշերային: Հանգիստը' կպայմանավորվեն հերթափոխողի հետ: