Պահանջվում է 45-55տ. պահակ: Գրաֆիկը' 18:30-09:30 /գիշերային/, օրը մեջ: Աշխատավարձը' 3000դրամ/օրը: