Պահանջվում է 40-55տ. Պահակ խանութի համար: Գրաֆիկը' 19:00-10:00 /գիշերային/, օրը մեջ, աշխատավարձը' 2000դրամ/օրը: Խանութը մեծ չէ, հստկվում է տեսախցիկներով: