Սրճարանի համար պահանջվում է մինչև 50տ. /իգ./ շերտավոր և դրոժային խմորի մասնագետ: Գրաֆիկը՝ 08:00-18:00, կիրակի հանգիստ: Աշխատավարձը՝ 4000 դրամ/օրը: