Ռեստորանի համար պահանջվում է մինչև 30տ. Ռուսերենի իմացությամբ խոհարարի օգնական /ար/: Գրաֆիկը' 10:00-23:00, օրը մեջ, աշխատավարձը' 5000ից սկսված /վճարումը' օրական: