Պահանջվում է մինչև 35տ. պարտադիր որոշակի բարմենի աշխատանքային փորձով բարմենի օգնական: Գրաֆիկը' խառը, ծանրաբեռնված ժամերին: