Մերսման սրահին անհրաժետ են 25-35տ. սկսնակ և փորձառու մերսողներ /իգ./: Գրաֆիկը' 13:00-01:30: Աշխատավարձը' 50/50: