Ռեստորանի համար պահանջվում է մինչև 60տ. արագաշարժ մաքրուհի: Գրաֆիկը' 10:00-24:00, օրը մեջ, աշխատավարձը' 4000 դրամ/օրը: Ցանկալի է մոտ լինեն Դավիթաշեն և հարակից տարածքներին: