Ռեստորանի համար պահանջվում է մինչև 45տ. Կոկիկ սպասք լվացող-հավաքարար: Գրաֆիկը' 09:30-ից 24:00, օրը մեջ, աշխատավարձը' 100.000 դրամ/օրը' 6600 դրամ: