Պետական գրասենյակի համար պահանջվում է մինչև 45տ. կոկիկ, արագաշարժ մաքրուհի: Գրաֆիկը' 08:00-17:00, օրը մեջ, աշխատավարձը' 5500դրամ/օրը: